•  1
  •  2
  • Bình luận  naglo-load


    Ang paghihiganti ng sekretarya nang pumasok siya sa kumpanya ay laging pinapagalitan ng kanyang amo